Головна Серверна Додавання нового диску в Linux Debian

Додавання нового диску в Linux Debian

Додавання нового диску в Linux Debian
Додавання нового диску в Linux Debian

Перед додаванням диску непогано б взнати як його бачить система. Для цього використаємо команду 

fdisk -l

у виводі побачимо наш диск

Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Тепер коли ми побачили наш диск в системі можна приступати до розмітки. Для розмітки використаєм той же fdsik тільки параметром передамо йому наш диск:

fdisk /dev/sda

Утиліта керується підкомандами:

n — Створити розділ

p — Вивести таблицю існуючих розділів

d — Видалити розділ

q — Вихід без збереження змін

w — Записати зміни на диск і вийти

Увага! Поки не викликана команда w ніякі дії з диском не проводяться!

Отож для створення нового розділу використаємо команду n 

Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xb08b8202.

Command (m for help): n

Далі нам пропонують вибрати первинний чи розширений розділ. На будь-якому диску може бути не більше 4 первинних розділів. Ми ж створимо 1 розділ на весь диск і він і буде в нас первинним. 

Partition type
  p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1

Далі нам пропонують ввести перший сектор нового розділу. Якщо це новий диск лишаєм пропоноване значення по замовчуванню, інакше треба додати 1 до останнього сектору попереднього розділу. 

First sector (2048-3907029167, default 2048): 2048

Тепер потрібно ввести останній сектор або вказати розмір розділу обов'язково поставивши на початку + (наприклад +128G створить розділ розміром 128 Гігабайт)

Я створюю розділ розміром в весь диск тому лишу пропоноване значення, яке означає весь доступний вільний простір:

Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-3907029167, default 3907029167):

Тепер запишемо зміни на диск

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1.8 TiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Розділ створений, але для того щоб з ним працювати треба його відформатувати

mkfs.ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 488378390 4k blocks and 122101760 inodes
Filesystem UUID: 2d5f354d-f210-4dc4-9f80-84a85c1908f7
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
    102400000, 214990848

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (262144 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Тепер примонтуємо його

 mount /dev/sda1 /mnt

і додамо запис в /etc/fstab для автоматичного монтування

/dev/sda1    /mnt      ext4  defaults    0    0

Ось так просто :)


Гарного адміністрування!

perm_identity event

Коментарі